BUTIK    Hvem    Kontakt   

Bibelteksten bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab og er fra den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992. © Det Danske Bibelselskab 1992

Apostolisk tjeneste

Bibelen

Udsigt over vore danske bibeloversættelser.pdf

Bøn

Bønnens og troens begrænsning
Manglende bønnesvar

Daglig kamp

Herrens glæde er jeres styrke
Uventet hjælp

Evangelisation

Det femte evangelium

Evangelisk tjeneste

Græsk

Lær lidt græsk

Gud

Hørt rygter om Gud

Gud er herliggjort i os...

....når vi er mest tilfredsstillet i Ham

Guds omsorg

Jeg bringer min sjæl til hvile og ro
Som lovet
Nøjsomhed og Gudsfrygt, en stor vinding
Et forsøg på et bibelsk syn
Gud hører og svarer

Gud hjælper dig
Alt andet i tilgift
I min nød, o Gud, styrkede, ja hjalp, ja frelste du
Faderen, som skænker os alt ved Ham
Guds rige og verdens rigdomme

Helliggørelse

Folk fornægter ikke dem selv

Hyrde tjeneste

Kristenlivet

I foragtede mig ikke
Åndelig brydekamp

Jesus, vor bekendelses Ypperstepræst
At få fred med sine fjender
Fæld ikke dom før tiden
Disse ting, sige
Dig

Vejen til styrke, del 1
De prøvede sjæle Gud kendes ved
Ham være æren i kirken
Visdoms begyndelse
Gør imod andre.....

Lad jer forlige
Forladt af alle
Arbejd på jeres egen frelse
Bøn for andres elendighed
I stor nød og trængsel, gør dette

Kristus, Guds vilje for dig
Elsk din næste som dig selv
Guds Ord og dig - spejler du dig i det?
Troens begyndelse og fuldendelse
Profetierne er pejlemærker

De umyndige
Kriser og besvær - Guds begyndelse
Venskaber og problemer
Ved kundskab skal kristenlivet bygges
Kristenlivets overflod

Undgå et koldt hjerte pga mørket i verden
Hvornår Gud?
Det kostelige er født med smerte
Udforsk hvad i har
Frelse fra naturlig styrke

Bevarelse ved magtesløshed
Vejen til bønnesvar
Min svaghed, din styrke o Gud
Søg først
De sande tilbedere

Kristus mit liv

Tro er en væren

Lægedom for menigheden

Kald det hvad det er
Spørg om hans magt og kærlighed
Den syge patient

Lære tjeneste

Menigheden

Den første menigheds fællesskab - vejen til vækkelse, del 2

Den første menigheds fællesskab - vejen til vækkelse
Pastorens pligt: Hvad der rører Guds hjerte
Guds menighed, Guds præmisser
Sørøvere i vor midte
En befrier i vor midte

Profetisk

Det store og det mindre lys

Profetisk tjeneste

Prøvelser

For at vi ikke skal fordømme andre

Sejr

Stå fjenden imod
Mere end sejr

Stræb efter....

Stræb efter rådgivning
Vær en fredens person, så vidt det angår dig
Stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred
Stræb efter fred med alle og helligelse
Stræb efter at gøre godt mod alle
Stræb efter åndsgaverne
Stræb efter de største nådegaver
Stræb efter det lave
Stræb efter byens bedste
Stræb efter ret

Stræb efter tro

Løft troens skjold
Stå fjenden imod

Tjener

Hvilke redskab?
Skabelsen af en tjener, del 3: Jesus siger

Arbejderne er få
Skabelsen af en tjener, Moses, Josef, David
Skabelsen af en tjener
Forbilledet vi har i tjenerne
Et opråb fra hinsides

Tjeneste

Kaldsbevidsthed eller misforståelse?
Dø hver dag

Er i da rablende gale?
Meddele en nådegave
Kalder alle profeter og profetinder
Stop med at hyle og tjen
Lær andre

Teams i menigheden
Åben jeres hjem
De vises tjeneste
Tænk på de andre
Våger du over din næste?

Kristus lever og virker i jer
Tjenende alle, men forladt af mennesker
Glæden ved at tjene andre
Guds specifikke vilje
Gå i gang, Herren er med dig

Tro

Stræb efter tro, hvem Gud er
Tro og tillid ved Kristus
Gud glemmer os ikke, men venter og ser

Din tro er god nok
Tro er en relation
Alt er muligt for den der tror
I tro at tale
Stræb efter tro - del 2

Stræb efter tro
I tro at få
Troen virker
Troen er en person
Hvad er tro?

Velgørenhed

Kristen velgørenhed

Vækkelse

Både Luther og Grundtvig er døde, lad os komme videre
Da vækkelsen døde

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Creationdays.dk - artikler

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
Fjerde Mosebog

Skabelsedk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus